List of Holidays - TERI School of Advanced Studies
Home | New & Events | List of Holidays

List of Holidays: 2018


Sl. No. Date Day Delhi
1. 26 January Friday Republic Day
2. 14 February Wednesday Maha Shivaratri
3. 2 March Friday Holi
4. 30 March Friday Good Friday
5. 15 August Wednesday Independence Day
6. 22 August Wednesday Id-ul Zuha (Bakrid)
7. 3 September Monday Janmashtami
8. 21 September Friday Muharram
9. 2 October Tuesday Gandhi Jayanthi
10. 19 October Friday Dussehra
11. 7 November Wednesday Diwali
12. 8 November Thursday Goverdhan Puja
13. 9 November Friday Bhaiya Dhuj
14. 23 November Friday Guru Nanak Birthday
15. 25 December Tuesday Christmas Day


 
Submit your Enquiry